Produkty a služby

Betón je najpoužívanejší konštrukčný stavebný materiál a i napriek svojej  typicky šedej farbe má mnoho podôb.

Pre dopravu a čerpanie disponujeme modernou flotilou autodomiešavačov a čerpadiel rozličných typov , vhodných pre všetky druhy stavieb.
Naša spoločnosť ZAPA beton SK s.r.o. prevádzkuje aj dve štrkovne.

Špeciálne betóny

Využitie: Liate interiérové podlahy v tl. cca 50 mm, podlahové vykurovanie

Samonivelačný liaty poter zo síranu vápennatého pre podlahové konštrukcie bytových a administratívnych stavieb tvorený v tenkej vrstve bez zmrašťovania a bez rizika vzniku trhlín. Je vhodný do vnútorných priestorov bez pôsobiacej vlhkosti.

Využitie: Konštrukcie bielych vaní, podzemné steny

Betón navrhnutý pre konštrukcie bielych vaní a podzemných konštrukcií so zníženým vývinom hydratačného tepla, menším zmrašťovaním a minimálnym priesakom tlakovej vody.

ZAPA DUR je označenie špeciálneho produktu, ktoré zahŕňa skupinu betónov vyšších pevnostných tried (C40/50, C 45/55, C 50/60) a vysokopevnostných betónov (pevnostných tried C 55/67, C 60/75 a C 70/

Využitie: Drenážny betón - parkovacie státia, cyklotrasy, chodníčky

Drenážny betón pre finálnu pochôdznu alebo obrusnú vrstvu. Prepúšťa dažďovú vody do podložia a ponúka tak okrem architektonicko-stavebnej funkcie aj možnosť značnej úspory nákladov za odvod dažďovej vody v zastavanom území.

Využitie: Podlahy a pojazdné plochy, zlepšenie požiarnej bezpečnosti

Betón so zaručenou dávkou polypropylénových mikrovlákien špeciálne navrhnutý pre obmedzenie plastického zmršťovania. Betón má štandardnú dobu spracovateľnosti a vďaka svojmu zloženiu je vhodný pre vonkajšie použitie aj vnútorné použitie.

Využitie: Zalievanie výkopov, zemných dutín, opravy komunikácií

Tekutá malta pre trvalé alebo dočasné vyplnenie potrebných priestorov s možnosťou jej jednoduchého následného odťaženia.

Využitie: Základové dosky, podlahy

Betón špeciálne navrhnutý pre priemyselné podlahy, so zaručenou dávkou oceľových vlákien na zvýšenie ohybovej tuhosti konštrukcie nahrádzajúcich časť tradičných kari sietí. Betón má štandardnú dobu spracovateľnosti a vďaka svojmu zloženiu je vhodnejší pre vnútorné použitie.

Využitie: Základové dosky, steny, stĺpy, zložité konštrukcie, pohľadové konštrukcie

Betón, ktorý sa riedkou konzistenciou a jednoduchosťou spracovania približuje k samozhutniteľným betónom (SCC), ale nie je až tak citlivý na obsah vody a vyznačuje sa omnoho nižšou lepivosťou, čo výrazne zlepšuje jeho spracovateľnosť.