Produkty a služby

Betón je najpoužívanejší konštrukčný stavebný materiál a i napriek svojej  typicky šedej farbe má mnoho podôb.

Pre dopravu a čerpanie disponujeme modernou flotilou autodomiešavačov a čerpadiel rozličných typov , vhodných pre všetky druhy stavieb.
Naša spoločnosť ZAPA beton SK s.r.o. prevádzkuje aj dve štrkovne.

Špeciálne betóny

Všetky naše produkty sú koncipované s ohľadom na životné prostredie a vývoj týchto stavebných materiálov sa radí do udržateľnej výstavby.
interactive house zapa dur zapa drop zapa qcc zapa anhyscreed zapa aquastop
interactive factory zapa dur zapa ocelon zapa drop zapa anhyscreed zapa microfibreon zapa dur zapa qcc zapa aquastop

Špeciálne betóny

Využitie: Liate interiérové podlahy v tl. cca 50 mm, podlahové vykurovanie

Samonivelačný liaty poter zo síranu vápennatého pre podlahové konštrukcie bytových a administratívnych stavieb tvorený v tenkej vrstve bez zmrašťovania a bez rizika vzniku trhlín. Je vhodný do vnútorných priestorov bez pôsobiacej vlhkosti.

Využitie: Konštrukcie bielych vaní, podzemné steny

Betón navrhnutý pre konštrukcie bielych vaní a podzemných konštrukcií so zníženým vývinom hydratačného tepla, menším zmrašťovaním a minimálnym priesakom tlakovej vody.

Využitie: betóny vyšších pevnostných tried

ZAPA DUR je označenie špeciálneho produktu, ktoré zahŕňa skupinu betónov vyšších pevnostných tried (C40/50, C 45/55, C 50/60) a vysokopevnostných betónov (pevnostných tried C 55/67, C 60/75 a C 70/

Využitie: Drenážny betón - parkovacie státia, cyklotrasy, chodníčky

Drenážny betón pre finálnu pochôdznu alebo obrusnú vrstvu. Prepúšťa dažďovú vody do podložia a ponúka tak okrem architektonicko-stavebnej funkcie aj možnosť značnej úspory nákladov za odvod dažďovej vody v zastavanom území.

Využitie: Podlahy a pojazdné plochy, zlepšenie požiarnej bezpečnosti

Betón so zaručenou dávkou polypropylénových mikrovlákien špeciálne navrhnutý pre obmedzenie plastického zmršťovania. Betón má štandardnú dobu spracovateľnosti a vďaka svojmu zloženiu je vhodný pre vonkajšie použitie aj vnútorné použitie.

Využitie: Zalievanie výkopov, zemných dutín, opravy komunikácií

Tekutá malta pre trvalé alebo dočasné vyplnenie potrebných priestorov s možnosťou jej jednoduchého následného odťaženia.

Využitie: Základové dosky, podlahy

Betón špeciálne navrhnutý pre priemyselné podlahy, so zaručenou dávkou oceľových vlákien na zvýšenie ohybovej tuhosti konštrukcie nahrádzajúcich časť tradičných kari sietí. Betón má štandardnú dobu spracovateľnosti a vďaka svojmu zloženiu je vhodnejší pre vnútorné použitie.

Využitie: Základové dosky, steny, stĺpy, zložité konštrukcie, pohľadové konštrukcie

Betón, ktorý sa riedkou konzistenciou a jednoduchosťou spracovania približuje k samozhutniteľným betónom (SCC), ale nie je až tak citlivý na obsah vody a vyznačuje sa omnoho nižšou lepivosťou, čo výrazne zlepšuje jeho spracovateľnosť.