Produkty a služby

Betón je najpoužívanejší konštrukčný stavebný materiál a i napriek svojej  typicky šedej farbe má mnoho podôb.

Pre dopravu a čerpanie disponujeme modernou flotilou autodomiešavačov a čerpadiel rozličných typov , vhodných pre všetky druhy stavieb.
Naša spoločnosť ZAPA beton SK s.r.o. prevádzkuje aj dve štrkovne.

Špeciálne betóny

Samonivelačný liaty poter zo síranu vápennatého pre podlahové konštrukcie bytových a administratívnych stavieb tvorený v tenkej vrstve bez zmrašťovania a bez rizika vzniku trhlín. Je vhodný do vnútorných priestorov bez pôsobiacej vlhkosti.

Betón navrhnutý pre konštrukcie bielych vaní a podzemných konštrukcií so zníženým vývinom hydratačného tepla, menším zmrašťovaním a minimálnym priesakom tlakovej vody.

Farebný betón určený predovšetkým pre pohľadové konštrukcie so špeciálnymi požiadavkami na kvalitu povrchu a architektonický výraz.
Drenážny betón pre finálnu pochôdznu alebo obrusnú vrstvu. Prepúšťa dažďovú vody do podložia a ponúka tak okrem architektonicko-stavebnej funkcie aj možnosť značnej úspory nákladov za odvod dažďovej vody v zastavanom území.

Betón špeciálne navrhnutý pre podlahy, so zaručenou dávkou štrukturálnych syntetických vlákien na zvýšenie ohybovej tuhosti konštrukcie nahrádzajúcich časť tradičných kari sietí. Betón má štandardnú dobu spracovateľnosti a vďaka svojmu zloženiu je vhodný aj pre vonkajšie použitie.

Betón špeciálne navrhnutý pre priemyselné podlahy, so zníženým zmrašťovaním a možnosťou vytvorenia bezšpárových podláh. Betón má zachovanú štandardnú dobu spracovateľnosti a vďaka svojmu zloženiu je vhodný pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Ľahký betón zložený z cementu, drobného prírodného kameniva a hrubého umelého kameniva, vody a prísad.

Betón so zaručenou dávkou polypropylénových mikrovlákien špeciálne navrhnutý pre obmedzenie plastického zmršťovania. Betón má štandardnú dobu spracovateľnosti a vďaka svojmu zloženiu je vhodný pre vonkajšie použitie aj vnútorné použitie.

Tekutá malta pre trvalé alebo dočasné vyplnenie potrebných priestorov s možnosťou jej jednoduchého následného odťaženia.

Betón špeciálne navrhnutý pre priemyselné podlahy, so zaručenou dávkou oceľových vlákien na zvýšenie ohybovej tuhosti konštrukcie nahrádzajúcich časť tradičných kari sietí. Betón má štandardnú dobu spracovateľnosti a vďaka svojmu zloženiu je vhodnejší pre vnútorné použitie.

Materiál zo zmesi cementu, polystyrénových guličiek, drobného kameniva a vody.

Betón, ktorý sa riedkou konzistenciou a jednoduchosťou spracovania približuje k samozhutniteľným betónom (SCC), ale nie je až tak citlivý na obsah vody a vyznačuje sa omnoho nižšou lepivosťou, čo výrazne zlepšuje jeho spracovateľnosť.

Betón špeciálne navrhnutý pre priemyselné podlahy, s možnosťou rýchlejšej finálnej úpravy leštením. Betón má zachovanú štandardnú dobu spracovateľnosti a vďaka svojmu zloženiu je vhodný pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Cementový samonivelačný liaty poter pre podlahové konštrukcie bytových a administratívnych stavieb tvorený v tenkej vrstve s obmedzeným zmršťovaním pre elimináciu tvorby trhlín a zdvíhania rohov. Je vhodný do vnútorných priestorov, kde oproti anhydritu ponúka rýchlejší nárast pevností a vysychania, a je ho možné použiť aj v miestach s trvalou vlhkosťou.
Architektonický betón s vymývaným povrchom pre vonkajšie aj vnútorné použitie. Vďaka vymývaniu vynikne štruktúra betónu s kamenivom na povrchu, použitie farebných minerálnych pigmentov môže tento efekt ešte zvýrazniť.

Architektonický betón určený pre významné a pohľadovo exponované konštrukcie.