Údaje o spoločnosti

Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno: ZAPA beton SK s.r.o. 
IČO: 35814497 
DIČ: SK2020283573 
Sídlo: Vajnorská 142, 830 00 Bratislava 
Korešpondenčná adresa: Vajnorská 142, P.O. BOX 99, 830 00 Bratislava 
Telefón: + 421 2 49 10 54 11 
Http: www.zapa.sk 
E-mail: zapa@zapa.sk 
Datum vzniku: 18.6.2001 
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 
Výška základného imania: 11 859 396,00 EUR 
Obchodný register: zapísaná v obchodnom registri Mestský súd Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 24344/B 
Spoločníci: ZAPA beton a.s., Cement Hranice, akciová společnost 
Štatutárny orgán – konatelia: Ing. Jörg Wild, Ing. Katarína Gáborová

 

Predmet podnikania

 • výroba a predaj betónových zmesí (transportbetón) 

 • reklamná, propagačná a inzertná činnosť 

 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 

 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

 • sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností 

 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb 

 • administratívne práce 

 • faktoring a fortfaiting 

 • prenájom motorových vozidiel 

 • sprostredkovateľská činnosť 

 • poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania 

 • banská činnosť podľa § 2 písm.b/,c/,d/,e a § 3 písm.s/ zákona č. 51/1998 Zb. o banskej činnosti, výbušninách, a o štátnej banskej správe, v znení zákona č. 499/1991 Zb., zákona č. 154/1995 Z.z. a zákona č. 58/1998 Z.z. v zmysle banského oprávnenia, vydaného Obvodným banským úradom v Bratislave č. 1004/2002 zo dňa 17.4.2002 

 • vnútroštátna nákladná cestná doprava 

 • výroba stavebných prvkov z betónu 

 • výroba výrobkov z betónu 

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestský súd Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 24344/B.

25.03.2024

První letošní webinář ZAPA TECH se uskuteční 28. 5. 2024 a jeho tématem budou pohledové betony.