zapa video
Výroba, doprava a ukladanie betónu
Objednať betón

Sme viac ako betón,
my sme ZAPA

72 betonární v Čechách a na Slovensku

Od Ašu až do Košíc ZAPA stavebníkom vyjde v ústrety! Sme všade kde nás potrebujete tak nám zavolajte!
Pobočky

1,7 mil. m3 betónu vyrobeného v roku 2019

Ešte nie ste naším zákazníkom? Nevadí, zavolajte, napíšte, naši odborníci sa i Vám budú radi venovať. So špeciálnymi produktmi ušetríte čas aj peniaze.
Produkty

Šetríme životné prostredie

Snahou našej spoločnosti je šetriť životné prostredie tak, aby mala pozitívny vplyv na ľudí i okolie. Zároveň preferujeme bezpečnosť pred riskantným plnením zákazky.
Udržateľnosť

Novinky

06.11.2020

Žiadame o dodržiavanie jednoduchého pravidla:

12.10.2020

V rámci projektu D4R7, ktorým sa pomaly končí vybudovanie južnej časti nultého obchvatu Bratislavy a časti južnej siete rýchlostných ciest spájajúcich západ a východ Slovenska, bolo realizovaných n

14.09.2020

Stavba rieši úpravu brehov, ochranných hrádzí, nábrežných protipovodňových múrov, mobilné hradenie a spôsob vypúšťania vnútorných vôd počas prechodu návrhovej povodne v koryte Hrona a jeho doterajš