O nás

ZAPA beton SK s.r.o. je súčasťou talianskeho koncernu Buzzi a je riadená ako súčasť východnej divízie Dyckerhoff. Buzzi je spoločnosť so sídlom v Taliansku, ktorá prevádzkuje závody v 13 krajinách s takmer 10 000 zamestnancami po celom svete.

Našim zákazníkom poskytujeme vysoko kvalitné produkty, ponúkame poradenské a ďalšie služby súvisiace so stavebníctvom. Naša výroba je prispôsobená najnovším poznatkom v technológii stavebných materiálov a s limitovanými zdrojmi zaobchádzame zodpovedne.

Spoločnosť ZAPA je dnes už v podstate synonymom pre betón. Snáď si môžeme také tvrdenie dovoliť právom. Patríme totiž medzi najväčších výrobcov transportbetónu na slovenskom i českom trhu.

Od Plzne až do Žiliny ZAPA stavebníkom vyjde v ústrety! Sme všade, kde nás potrebujete a tak nám zavolajte!
Ešte nie ste naším zákazníkom? Nevadí, zavolajte, napíšte, naši odborníci sa i Vám budú radi venovať. So špeciálnymi produktmi ušetríte čas aj peniaze.
Snahou našej spoločnosti je šetriť životné prostredie tak, aby mala pozitívny vplyv na ľudí i okolie. Zároveň preferujeme bezpečnosť pred riskantným plnením zákazky.
Video file
Video file

Predstavenie spoločnosti

Spoločnosť ZAPA beton SK s.r.o. bola založená v roku 2001 ako 100 % dcérska spoločnosť spoločnosti ZAPA beton a.s.

Od svojho založenia sa spoločnosť veľmi dynamicky rozvíja. Akvizícia nových prevádzok prebiehala rýchlo a ZAPA beton SK s.r.o. sa stala jedným z popredných výrobcov betónu na slovenskom trhu.

Okrem betonární prevádzkuje aj štrkovňu Ducové, prostredníctvom maďarskej dcérskej spoločnosti ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft. i štrkovňu v Halászi (Maďarsko).

Spoločnosť ZAPA beton SK s.r.o. vyrába najmä transportbetón a neustále rozširuje a skvalitňuje svoj výrobný sortiment o ďalšie, aj špeciálne druhy betónu. Všetky vyrábané betóny sú uvádzané na trh v súlade s požiadavkami Zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Na všetkých prevádzkach je certifikovaný systém vnútropodnikovej kontroly. Spoločnosť ZAPA beton SK s.r.o. postupne zavádza a udržuje systém manažérstva kvality zodpovedajúci požiadavkám STN EN ISO 9001 na svojich prevádzkach v roku 2016 bol zavedený na 12 prevádzkach a správe v Bratislave. Pretože pri výrobe betónu je podstatné nielen dodanie kvalitných zmesí, ale aj výkonnosť, operatívnosť a predovšetkým spoľahlivosť dodávok je postupne rozširovaný a doplňovaný vlastný autopark.

Pri výstavbe a modernizácii betonární ZAPA beton SK s.r.o. úzko spolupracuje s orgánmi štátnej správy. Zodpovedný a systematický prístup, spolu s využitím najmodernejších technológií, vedie k eliminácii dopadu výroby na životné i pracovné prostredie, dokonca vo vyššej miere, než nariaďujú zákony. Špeciálnym prínosom je originálny dizajn všetkých zariadení a strojov.

ZAPA beton SK s.r.o. je členom Slovenskej asociácie výrobcov transportbetónu.

 

Historické míľniky

2021

 • oslava 20 výročia založenia spoločnosti ZAPA beton SK s.r.o.
 • rozvoj projektu NEMO 2.0 zameraný na špeciálne produkty
 • Dokončenie PPP projektu Bratislavský obchvat: Diaľnica D4 a rýchlostná cesta R7 na ktorom sme spolupracovali takmer 4 roky a dodali 245 000 m3 betónu

 

2020

 • Tretím rokom pokračovanie vo výrobe betónu pre úseky D4R7 vrátane betonáže mosta č.6 na rieke Dunaj
 • Stabilizovanie počtu zamestnancov a doplnenie obchodného tímu prinieslo opätovný rast produktivity
 • Dokončenie procesu outsoursingu dopravy betónu
 • Služby s čerpadlami s takmer 10% podielom na výsledku spoločnosti
 • Úspešné zvládnutie pandemickej situácie v súvislosti s COVID-19

 

2019

 • RISK NIE JE ZISK – zaistenie bezpečnosti zamestnancov, ich zdravie a spokojnosť je jedným z našich základných pilierov v oblasti udržateľného rozvoja
 • Začiatok outsousingu dopravy betónu
 • Popri už zabehnutej službe mixopumpy (PUMI), návrat k poskytovaniu služby čerpania betónu vlastnými čerpadlami MP36 a MP42
 • Vrchol vo výrobe betónu pre obchvat Bratislavy  (alt. takmer šesťmieste číslo v produkcii betónu pre obchvat Bratislavy - 97.000 m3)

 

2018

 • rekonštrukcia starej betonárne v Moste pri Bratislave = dve miešacie zariadenia
 • ukončenie ťažby v štrkovni Zsujta v Maďarsku
 • otvorenie štrkovne Halaszi v Maďarsku
 • recertifikácia manažérstva kvality podľa ISO 14001:2015
 • ukončenie prvej etapy projektu D1, Lietavská Lúčka-Višňové-Dubná skala
 • začiatok projektu D4R7 v rámci obchvatu Bratislavy

 

2017

 • zahájenie projektu NEMO; dokončenie projektu KOVV
 • produkcia celej skupiny ZAPA beton medziročne vzrástla o 10 %
 • dokončenie reštrukturalizácie spoločnosti
   


2016

 • pokračuje reorganizácia spoločnosti a procesov vo firme a projekt KOVV
 • akvizícia maďarskej spoločnosti Eaststone Kft. s pieskovňou
 • ZAPA beton a.s. oslavuje 25. výročie založenia spoločnosti
 • ZAPA beton SK s.r.o. oslavuje 15. výročie založenia spoločnosti
 • začatie výroby na prevádzkach Višňové a Dubná skala v rámci výroby betónu pre projekt D1: Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala


...

2015
 • zahájenie projektu KOVV – Kvalita a obchod vecou všetkých
 • prevádzky v Hlohovci, Seredi a správa spoločnosti získala certifikát kvality EN ISO 14001 : 20042014

 • nový generálny riaditeľ
 • zahájenie reorganizácie spoločnosti
 • odpredaj prevádzky v Senici 
 • fúzia spoločnosti SONDA  s.r.o. so ZAPA beton SK s.r.o.

2013

 • Buzzi Unicem dokupuje drobné akcionárske podiely spoločnosti Dyckerhoff Aktiengesellschaft a stáva sa jej 100 % akcionárom 
 • predaj podielu  spoločnosti EURO BETON, s.r.o.
 • začiatok reorganizácie spoločnosti
 • odpredaj prevádzky v Brezne
 • nárast výroby oproti roku  2012 o 22 %

2011

 • ukončenie ťažby v štrkovni Považany
 • zahájenie ťažby v štrkovni Ducové

2010

 • zahájenie výroby transportbetónu v Maďarsku pod hlavičkou ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft. 
 • prevzatie 33,33 % podielu spoločnosti EURO BETON, s.r.o.  


2009

 • dopad hospodárskej krízy na odbyt skupiny ZAPA beton: v ČR a SR celkom pokles na 1,7 miliónov m3 
 • zrekonštruovaná prevádzka v Hlohovci
 • ukončenie pôsobenia ZAPA beton SK s.r.o. v Trenčíne


2008

 • výroba skupiny ZAPA beton v ČR a SR prekročila 2,5 milióna m
 • ZAPA beton sa stáva prvý raz jednotkou na slovenskom trhu  
 • zrekonštruovaná betonáreň v Prešove
 • akvizícia spoločnosti SONDA, s.r.o


2007

 • obrat spoločnosti presiahol hodnotu 1 mld. Sk
 • rekonštrukcia prevádzok v Seredi a Banskej Bystrici
 • otvorenie nových betonární v Levoči a Holíči


2006

 • ZAPA beton SK s.r.o. sa podľa objemu výroby transportbetónu stáva druhou najväčšou spoločnosťou v SR 


2005

 • nová prevádzka v Moste pri Bratislave
 • ZAPA beton SK s.r.o. sa stáva členom Slovenskej asociácie výrobcov transportbetónu


2004

 • výstavba novej betonárne v Košiciach
 • rekonštrukcia prevádzky v Žiline
 • sprevádzkovanie betonárne v Trnave spolu so spol. Strabag s.r.o. 


2003

 • rozšírenie na maďarský trh, založenie dcérskej spol. ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft. 
 • rekonštrukcia betonární v Piešťanoch a Novom Meste nad Váhom
 • sprevádzkovanie betonární v Michalovciach a Brezne


2002

 • spoločnosť vlastní 13 betonární 
 • prevzatie majetkových účastí v ZAPA beton, s.r.o., Dyckerhoff Transportbeton Slovensko, s.r.o. a Slovpanel Beton a.s.


2001

 • sprevádzkovanie prvých betonární v Hlohovci, Skalici a Piešťanoch 
 • založenie ZAPA beton SK s.r.o. ako 100% dcérskej spoločnosti ZAPA beton a.s. 

Vedenie spoločnosti

Wild
Ing. Jörg Wild
Konateľ
Gáborová
Ing. Katarína Gáborová
Konateľka

Organizačná štruktúra

Organizacna struktura

Odkazy

25.03.2024

První letošní webinář ZAPA TECH se uskuteční 28. 5. 2024 a jeho tématem budou pohledové betony.