O nás

ZAPA beton SK s.r.o. je súčasťou talianskeho koncernu Buzzi Unicem a je riadená ako súčasť východnej divízie Dyckerhoff. Buzzi Unicem je spoločnosť so sídlom v Taliansku, ktorá prevádzkuje závody v 13 krajinách s takmer 10 000 zamestnancami po celom svete.

Našim zákazníkom poskytujeme vysoko kvalitné produkty, ponúkame poradenské a ďalšie služby súvisiace so stavebníctvom. Naša výroba je prispôsobená najnovším poznatkom v technológii stavebných materiálov a s limitovanými zdrojmi zaobchádzame zodpovedne.

Sme viac ako betón, my sme ZAPA.

Spoločnosť ZAPA je dnes už v podstate synonymom pre betón. Snáď si môžeme také tvrdenie dovoliť právom. Patríme totiž medzi najväčších výrobcov transportbetónu na slovenskom i českom trhu.

Od Plzne až do Žiliny ZAPA stavebníkom vyjde v ústrety! Sme všade, kde nás potrebujete a tak nám zavolajte!
Ešte nie ste naším zákazníkom? Nevadí, zavolajte, napíšte, naši odborníci sa i Vám budú radi venovať. So špeciálnymi produktmi ušetríte čas aj peniaze.
Snahou našej spoločnosti je šetriť životné prostredie tak, aby mala pozitívny vplyv na ľudí i okolie. Zároveň preferujeme bezpečnosť pred riskantným plnením zákazky.
Video file
Video file

Predstavenie spoločnosti

Spoločnosť ZAPA beton SK s.r.o. bola založená v roku 2001 ako 100 % dcérska spoločnosť spoločnosti ZAPA beton a.s.

Od svojho založenia sa spoločnosť veľmi dynamicky rozvíja. Akvizícia nových prevádzok prebiehala rýchlo a ZAPA beton SK s.r.o. sa stala jedným z popredných výrobcov betónu na slovenskom trhu.

Okrem betonární prevádzkuje aj štrkovňu Ducové, prostredníctvom maďarskej dcérskej spoločnosti ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft. i štrkovňu v Halászi (Maďarsko).

Spoločnosť ZAPA beton SK s.r.o. vyrába najmä transportbetón a neustále rozširuje a skvalitňuje svoj výrobný sortiment o ďalšie, aj špeciálne druhy betónu. Všetky vyrábané betóny sú uvádzané na trh v súlade s požiadavkami Zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Na všetkých prevádzkach je certifikovaný systém vnútropodnikovej kontroly. Spoločnosť ZAPA beton SK s.r.o. postupne zavádza a udržuje systém manažérstva kvality zodpovedajúci požiadavkám STN EN ISO 9001 na svojich prevádzkach v roku 2016 bol zavedený na 12 prevádzkach a správe v Bratislave. Pretože pri výrobe betónu je podstatné nielen dodanie kvalitných zmesí, ale aj výkonnosť, operatívnosť a predovšetkým spoľahlivosť dodávok je postupne rozširovaný a doplňovaný vlastný autopark.

Pri výstavbe a modernizácii betonární ZAPA beton SK s.r.o. úzko spolupracuje s orgánmi štátnej správy. Zodpovedný a systematický prístup, spolu s využitím najmodernejších technológií, vedie k eliminácii dopadu výroby na životné i pracovné prostredie, dokonca vo vyššej miere, než nariaďujú zákony. Špeciálnym prínosom je originálny dizajn všetkých zariadení a strojov.

ZAPA beton SK s.r.o. je členom Slovenskej asociácie výrobcov transportbetónu.

 

Historické míľniky

2021

 • oslava 20 výročia založenia spoločnosti ZAPA beton SK s.r.o.
 • rozvoj projektu NEMO 2.0 zameraný na špeciálne produkty
 • Dokončenie PPP projektu Bratislavský obchvat: Diaľnica D4 a rýchlostná cesta R7 na ktorom sme spolupracovali takmer 4 roky a dodali 245 000 m3 betónu

 

2020

 • Tretím rokom pokračovanie vo výrobe betónu pre úseky D4R7 vrátane betonáže mosta č.6 na rieke Dunaj
 • Stabilizovanie počtu zamestnancov a doplnenie obchodného tímu prinieslo opätovný rast produktivity
 • Dokončenie procesu outsoursingu dopravy betónu
 • Služby s čerpadlami s takmer 10% podielom na výsledku spoločnosti
 • Úspešné zvládnutie pandemickej situácie v súvislosti s COVID-19

 

2019

 • RISK NIE JE ZISK – zaistenie bezpečnosti zamestnancov, ich zdravie a spokojnosť je jedným z našich základných pilierov v oblasti udržateľného rozvoja
 • Začiatok outsousingu dopravy betónu
 • Popri už zabehnutej službe mixopumpy (PUMI), návrat k poskytovaniu služby čerpania betónu vlastnými čerpadlami MP36 a MP42
 • Vrchol vo výrobe betónu pre obchvat Bratislavy  (alt. takmer šesťmieste číslo v produkcii betónu pre obchvat Bratislavy - 97.000 m3)

 

2018

 • rekonštrukcia starej betonárne v Moste pri Bratislave = dve miešacie zariadenia
 • ukončenie ťažby v štrkovni Zsujta v Maďarsku
 • otvorenie štrkovne Halaszi v Maďarsku
 • recertifikácia manažérstva kvality podľa ISO 14001:2015
 • ukončenie prvej etapy projektu D1, Lietavská Lúčka-Višňové-Dubná skala
 • začiatok projektu D4R7 v rámci obchvatu Bratislavy

 

2017

 • zahájenie projektu NEMO; dokončenie projektu KOVV
 • produkcia celej skupiny ZAPA beton medziročne vzrástla o 10 %
 • dokončenie reštrukturalizácie spoločnosti
   


2016

 • pokračuje reorganizácia spoločnosti a procesov vo firme a projekt KOVV
 • akvizícia maďarskej spoločnosti Eaststone Kft. s pieskovňou
 • ZAPA beton a.s. oslavuje 25. výročie založenia spoločnosti
 • ZAPA beton SK s.r.o. oslavuje 15. výročie založenia spoločnosti
 • začatie výroby na prevádzkach Višňové a Dubná skala v rámci výroby betónu pre projekt D1: Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala


...

2015
 • zahájenie projektu KOVV – Kvalita a obchod vecou všetkých
 • prevádzky v Hlohovci, Seredi a správa spoločnosti získala certifikát kvality EN ISO 14001 : 20042014

 • nový generálny riaditeľ
 • zahájenie reorganizácie spoločnosti
 • odpredaj prevádzky v Senici 
 • fúzia spoločnosti SONDA  s.r.o. so ZAPA beton SK s.r.o.

2013

 • Buzzi Unicem dokupuje drobné akcionárske podiely spoločnosti Dyckerhoff Aktiengesellschaft a stáva sa jej 100 % akcionárom 
 • predaj podielu  spoločnosti EURO BETON, s.r.o.
 • začiatok reorganizácie spoločnosti
 • odpredaj prevádzky v Brezne
 • nárast výroby oproti roku  2012 o 22 %

2011

 • ukončenie ťažby v štrkovni Považany
 • zahájenie ťažby v štrkovni Ducové

2010

 • zahájenie výroby transportbetónu v Maďarsku pod hlavičkou ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft. 
 • prevzatie 33,33 % podielu spoločnosti EURO BETON, s.r.o.  


2009

 • dopad hospodárskej krízy na odbyt skupiny ZAPA beton: v ČR a SR celkom pokles na 1,7 miliónov m3 
 • zrekonštruovaná prevádzka v Hlohovci
 • ukončenie pôsobenia ZAPA beton SK s.r.o. v Trenčíne


2008

 • výroba skupiny ZAPA beton v ČR a SR prekročila 2,5 milióna m
 • ZAPA beton sa stáva prvý raz jednotkou na slovenskom trhu  
 • zrekonštruovaná betonáreň v Prešove
 • akvizícia spoločnosti SONDA, s.r.o


2007

 • obrat spoločnosti presiahol hodnotu 1 mld. Sk
 • rekonštrukcia prevádzok v Seredi a Banskej Bystrici
 • otvorenie nových betonární v Levoči a Holíči


2006

 • ZAPA beton SK s.r.o. sa podľa objemu výroby transportbetónu stáva druhou najväčšou spoločnosťou v SR 


2005

 • nová prevádzka v Moste pri Bratislave
 • ZAPA beton SK s.r.o. sa stáva členom Slovenskej asociácie výrobcov transportbetónu


2004

 • výstavba novej betonárne v Košiciach
 • rekonštrukcia prevádzky v Žiline
 • sprevádzkovanie betonárne v Trnave spolu so spol. Strabag s.r.o. 


2003

 • rozšírenie na maďarský trh, založenie dcérskej spol. ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft. 
 • rekonštrukcia betonární v Piešťanoch a Novom Meste nad Váhom
 • sprevádzkovanie betonární v Michalovciach a Brezne


2002

 • spoločnosť vlastní 13 betonární 
 • prevzatie majetkových účastí v ZAPA beton, s.r.o., Dyckerhoff Transportbeton Slovensko, s.r.o. a Slovpanel Beton a.s.


2001

 • sprevádzkovanie prvých betonární v Hlohovci, Skalici a Piešťanoch 
 • založenie ZAPA beton SK s.r.o. ako 100% dcérskej spoločnosti ZAPA beton a.s. 

Vedenie spoločnosti

Wild
Ing. Jörg Wild
Konateľ
Gáborová
Ing. Katarína Gáborová
Konateľka

Organizačná štruktúra

Organizacna struktura

Odkazy