ZAPA AQUASTOP

Využitie: Konštrukcie bielych vaní, podzemné steny

Betón navrhnutý pre konštrukcie bielych vaní a podzemných konštrukcií so zníženým vývinom hydratačného tepla, menším zmrašťovaním a minimálnym priesakom tlakovej vody.

ZAPA AQUASTOP zodpovedá požiadavkám STN EN 206 + A1 a Smernice pre vodonepriepustné betónové konštrukcie – biele vane. Je určený hlavne pre betonáže spodných stavieb. Optimálny návrh tohto betónu zaručuje skôr pomalý nárast pevností (pevnosť v tlaku deklarovaná po 90 dňoch) a minimalizáciu vývinu hydratačného tepla, preto je vhodný i pre masívne konštrukcie. Vďaka svojím vlastnostiam a použitiu špeciálnych prísad zvyšujúcich odolnosť betónu proti pôsobeniu tlakovej vody a znižujúcich jeho nasiakavosť je ZAPA AQUASTOP vhodný predovšetkým pre použitie v konštrukciách tzv. bielych vaní, kde sú požiadavky na elimináciu vzniku trhlín a minimalizáciu piesaku vody v konštrukcii.

ZAPA AQUASTOP
ZAPA AQUASTOP

Objednat beton

Vyberte nejbližší pobočku a odešlete objednávku

Objednat beton

Produkty a služby

Bežné betóny, špeciálne betóny, doprava a čerpanie, kamenivo

Viac