Projekty

V rámci skvalitňovania služieb sa venujeme a budeme venovať rôznym projektom, ktorých výsledkom sú napríklad naše špeciálne produkty.

Projekt KOVV

Kvalita a Obchod Vecou Všetkých

Orientácia na kvalitu je a bude naším hlavným heslom. Nejde však len o náš betón, ale aj o všetky procesy v našej spoločnosti, ktoré sú previazané v sieti nekonečného množstva činností, informácií a komunikácií, či už ide o prevádzku alebo administratívu.
Projekt KOVV zahŕňa zmeny v kvalite betónu, služieb, obchodu, komunikácie navonok aj vo vnútri firmy. V oblasti procesov a postupov aj hodnotenie pracovného výkonu a v neposlednom rade došlo aj na významné grafické, moderné a inovujúce zmeny v našich cenníkoch, ponukových a zmluvných dokumentoch, ktoré majú priniesť zákazníkovi lepšiu orientáciu a informovanosť k ponúkaným produktom. Výsledky, ktoré očakávame:

 

  • Stála kvalita výrobkov a služieb - premeniť výrobu transportbetónu na "priemyselný proces"
  • Výrobky a služby ušité na mieru zákazníkovi
  • Cieľ win - win - vyššia úžitok pre ZAPU a jej zákazníkmi

KOVV - KVALITA

Neoddeliteľnou súčasťou systému manažérstva kvality bola vrcholovým vedením stanovená politika kvality, ktorá je v súlade so stratégiou, zámery, cieľmi a možnosťami spoločnosti. Ako jednu z hlavných priorít definuje spokojnosť svojich zákazníkov s ponúkanými výrobkami a službami. Na účely zabezpečenia kvality bola v novembri roku 2014 vytvorená nová organizačná štruktúra oddelenia kvality, ktorá spadá pod generálneho riaditeľa a zahŕňa technológiu, laboratóriá a ISO procesy. Od februára 2015 pracuje u Zápy nový vedúci kvality Giuseppe Giunti, skúsený technológ z našej talianskej sesterskej firmy Unical SpA. Prináša úplne nový pohľad na interné posudzovanie kvality so zameraním na zabezpečenie kvality v súlade s príslušnými normami, ale aj štandardy vlastnej kontroly skupiny Buzzi. Vďaka skúsenostiam p. Giuntiho a jeho tímu technológov sú zákazníkom ponúkané nové receptúry a špeciálne produkty, ktoré spĺňajú ich požiadavky na kvalitu, rýchlosť spracovania a zrenia betónu, ktoré im v mnohých prípadoch zníži aj nákladovosť na realizáciu stavby alebo jej časti.
Pre zaistenie profesionality v oblasti kvality prechádza aj naši obchodní zástupcovia technologickým školením a úzko spolupracujú s našimi odborníkmi pri získavaní a realizácii stavebných zákaziek.

S PROJEKTOM KOVV VZNIKOL NOVÝ SLOGAN V RÁMCI KVALITY - ZAPA HOVORÍ PRIDANEJ VODE NIE

Táto časť projektu je veľmi úzko zameraná na spoluprácu medzi stavbou a betonárne a kladeným dôrazom na zabezpečenie stálej a nemennej kvality dodaného betónu. Zásadným pravidlom je vybrať správnu konzistenciu, ktorá zaručí požadovanú spracovateľnosť na stavbe. Dôraz sa kladie na minimalizovanie úpravy dodaného betónu na stavbe a prináša odporúčania stavebníkom, prečo nepridávať vodu do betónu.

Projekt NEMO
  • NEMO je projekt firmy ZAPA beton, zahájený 1. 1. 2017 pre našich zákazníkov a odbornú verejnosť v Českej a Slovenskej republike. 
  • Jeho názov sa skladá z písmen slov: Nové Evolučné Materiály pre inOvácie. Prečo? 
  • Ako dynamická a inovatívna firma, s využitím dlhodobých skúseností našich zahraničných akcionárov, Buzzi a Dyckerhoff, sa ZAPA beton intenzívne venuje vývoju a zavádzaniu nových špeciálnych výrobkov. Niektoré z nich už predávame našim odberateľom. 
  • Vieme, že naši zákazníci, investori, architekti a projektanti, chcú poznať najnovšie trendy na trhu stavebných materiálov, potrebujú poradiť pri rozhodovaní o voľbe vhodného výrobku, aby im ich rozhodnutie splnilo aj ich očakávania, prinieslo maximálnu pridanú hodnotu a zjednodušilo a urýchlilo realizáciu danej stavby. 
  • Preto bol založený projekt NEMO, ktorému sa venuje náš skúsený a dobre preškolený tím kvality, obchodu a marketingu. Pre každú z obchodných oblastí Čechy, Morava a Slovensko sme vybrali jedného obchodného zástupcu – špecialistu, ktorý sa zaoberá predajom špeciálnych produktov, a jedného technológa, ktorý pomôže s odborným riešením. 
  • Možno Vám názov NEMO niečo pripomína… Áno, logo projektu NEMO - je aj parafrázou na supermoderné plavidlo Nautilus konštruktéra a kapitána Nema z románu Julesa Verna „Dvadsať tisíc míľ pod morom“, ktorý odvážne brázdi divoké vody oceánu a nielenže vykonáva vedecký výskum, ale zároveň i sofistikovane čelí nástrahám zo strany iných lodí. 
  • V rámci projektu NEMO sú našimi zastávkami na pomyslených vlnách mora českého i slovenského trhu napríklad účasť na najväčších stavebných veľtrhoch, organizovanie seminárov pre odbornú verejnosť, dni otvorených dverí v betonárňach, kde všade chceme prezentovať našu inovačnú silu.
NEMO

 

První letošní webinář ZAPA TECH se uskuteční 28. 5. 2024 a jeho tématem budou pohledové betony.