Udržateľnosť

V dnešnej dobe môžeme iba ťažko ignorovať ekologické dopady nášho každodenného života, stále častejšie sa stretávame s informáciami o vedľajších dopadoch a vplyve našej súčasnej prosperity. Vnímame, že sa stávame svedkami generačnej zmeny v myslení a postojov vo vzťahu k svojmu okoliu. Vnímame preto obrovskú príležitosť pre firmy, ich zákazníkov, ale tiež ich zamestnancov na potrebu celkovej zmeny a prístupu ich ďalšieho smerovania, inovácie, ich stratégie k aktuálnym potrebám na trhu.

Stále častejšie sa aj my, v ZAPE, v rámci nášho odvetvia stretávame so zákazníkmi, ktorí sa zaujímajú o naše produkty či už z pohľadu ekológie, enviromentálneho pôsobenia či úspory zdrojov.
Skupina ZAPA sa na trhu pohybuje viac než 25 rokov. Už od začiatku svojho pôsobenia si bola ZAPA vedomá, že chce ísť iným smerom. Výsledkom originálnej myšlienky vnímať naše betonárne inak, než ako šedú ošumelú stavbu vyčnievajúcu z okolia je zapojenie našich prevádzok do krajinného rázu či už svojou grafikou, budovaním ochranných valov, alebo výsadbou stromov pre zamedzenie hluku a prachu do okolia. Charakteristická grafika sa od samotného začiatku vzniku našej spoločnosti stala neoddeliteľnou súčasťou všetkého diania.
Dlhodobo sa venujeme vývoju nových stavebných materiálov, vďaka ktorým sa naše inovatívne produkty môžu zaradiť do udržateľnej výstavby. Rovnako v nasledujúcich rokoch sa téma udržateľnosti v betóne prejaví v mnohých našich pripravovaných projektoch.

25.03.2024

První letošní webinář ZAPA TECH se uskuteční 28. 5. 2024 a jeho tématem budou pohledové betony.