ZAPA DROP

Využitie: Drenážny betón - parkovacie státia, cyklotrasy, chodníčky

Video file

 

Drenážny betón pre finálnu pochôdznu alebo obrusnú vrstvu. Prepúšťa dažďovú vody do podložia a ponúka tak okrem architektonicko-stavebnej funkcie aj možnosť značnej úspory nákladov za odvod dažďovej vody v zastavanom území. ZAPA DROP vychádza z medzerovitého betónu. ZAPA DROP je navrhnutý tak, aby mal vynikajúce odvodňovacie vlastnosti v kombinácii s dobrou únosnosťou. Schopnosť vsakovania vody po podložia umožňuje aplikáciu tohto produktu hlavne v miestach novej zástavby, kde by inak bolo nutné budovanie retenčných nádrží. Uplatnenie nachádza aj pri výstavbe chodníkov, v okolí bazénov a všade tam, kde je vhodné mať povrch bez stojacej vody a bez nutnosti vybudovania vhodného odvodnenia. ZAPA DROP je možné použiť aj ako náhradu zámkovej dlažby. Oproti nej ponúka ZAPA DROP výrazne rýchlejšiu, pohodlnejšiu a bezodpadovú pokládku, bez obmedzenia tvarom a veľkosti.

ZAPA DROP
ZAPA DROP

Technické listy

Objednat beton

Vyberte nejbližší pobočku a odešlete objednávku

Objednat beton

Produkty a služby

Bežné betóny, špeciálne betóny, doprava a čerpanie, kamenivo

Viac