ZAPA TECH

Na novom betonárskom školení ZAPA TECH sa budeme venovať zvýšeniu kvality riadenia stavieb v príprave a realizácii. Zameriame sa na tradičné zásady spracovania betónu a na výhody betónov novej generácie. Témou budú tiež biele vane a riešenie ich detaiov, eliminácia porúch betónových podláh a výber parametrov betónovej zmesi z pohľadu projektanta a stavbyvedúceho.