FAQ

Zoznam prevádzok tu.

 • Prevádzkovú dobu jednotlivých betonární nájdete priamo na ich stránkach tu.
 • Po dohode s dispečerom betonárne je možné prevádzkovú dobu upraviť podľa potrieb zákazníka.
   
 • Na príslušného obchodného zástupcu - kontakty tu alebo na stránkach jednotlivých prevádzok, tu.
 • Rozdielne vstupné materiály a ich ceny.
 • Rozdielne náklady na prevádzku.
 • Rozdielna obchodná politika.
 • Telefonátom obchodnému zástupcovi – zoznam obchodných zástupcov tu
 • Telefonátom na betonáreň – zoznam prevádzok tu
 • Zmeraním vzdialenosti miesta stavby od betonárne a zistením ceny podľa cenníka (počíta sa jazda tam a späť) - zoznam prevádzok tu. Cenníky na stiahnutie tu.
 • Garancia vyššieho dodávateľa.
 • Po úhrade zálohovej faktúry.
 • Doložením minimálne troch referencií o platobnej morálke.
 • Možné iba v prípade pozitívnej internej previerky, ktorú prevedie správa pohľadávok.
 • Garancia vyššieho dodávateľa.
 • Po úhrade zálohovej faktúry.
 • Doložením minimálne troch referencií o platobnej morálke.
 • Možné iba v prípade pozitívnej internej previerky, ktorú prevedie správa pohľadávok.
 • Cenu vrátane DPH pomôže spočítať dispečer betonárne, alebo obchodný zástupca.
 • Zálohovú faktúru vystaví fakturačné oddelenie.
 • Platba musí byť pripísaná na účet 1 deň pred betonážou.
 • DL ani iné dokumenty k faktúram z technického dôvodu neprikladáme, originál DL dostáva stavba pri preberaní betónu.
 • Pri strate môžeme zaistiť zaslanie kópie DL.
 • 0,25 m3 – suchá a zavlhnutá zmes – doprava sklápačom
 • 0,5 m3 – zmes mäkká až tekutá – doprava autodomiešavačom
 • Záleží na druhu betónu, orientačne 2 100 až 2 350 kg.
 • Záleží na druhu betónu a klimatických podmienkach, v každom prípade je nutné betón spracovať čo najskôr, to sa týka i zavlhnutých a suchých zmesí.
   
 • Záleží na druhu betónu a klimatických podmienkach.
 • Pevnosť betónu v konštrukcii je možné overiť - kontakt na technológa tu
 • Ošetrovanie betónu po jeho uložení je veľmi dôležité a má významný vplyv na jeho parametre – viac tu
 • Nie je vhodné betónovať pri extrémnych podmienkach, záleží na konštrukcii, viac o betóne v zime tu
   
 • Pre trvalé zaistenie minimálnej normovanej teploty betónu.
 • Betonáreň nevie zohriať iba vodu na vašu konkrétnu dodávku, zohrieva sa celá nádrž a dávkovať by sa musela všetkým zákazníkom.
 • Ekonomický dopad.
 • Kvalitatívny dopad.
 • Konkrétny sortiment je uvedený tu.
   
 • Technické údaje autodomiešavačov tu.
   
 • V prípade požiadavky na zmluvnú objednávku minimálne 2 dny vopred u príslušného obchodného zástupcu.
 • Konkrétnu požiadavku na dodávku 1 deň vopred, malé množstvo je možné objednať v daný deň, najlepšie ráno a to na dispečingu danej prevádzky.
 • Technológ Vám rád odpovie na všetky Vaše otázky – kontakt tu.
 • Toto poradenstvo poskytujeme zdarma.
 •  
 • Áno, pre objednávku kontaktujte príslušnú betonáreň tu.
 • Ide o neroztriedené kamenivo získané vypraním (recykláciou) zbytkového betónu. Je vhodný pre podkladové vrstvy, zásypy, atď.
   
 • Na stiahnutie na stránkach jednotlivých prevádzok tu.
 • K vydaniu u obchodného zástupcu.
 • Protokoly o skúškach vydávame na vyžiadanie po úplnej úhrade všetkých daňových dokladov vystavených za dodávky betónov na konkrétnu stavbu, u neplatičov po úplnej úhrade celého dlhu.
   

Nie, skúšky betónu sa vykonávajú po minimálne 28 dňoch dozrievania betónu. V niektorých prípadoch je možné vykonať skúšku po 7 dňoch.

Modul pružnosti je základným materiálovým parametrom, ktorý definuje vzťah medzi napätím betónu a jeho deformáciou. Používa sa na výpočet deformácie konštrukcií,  ale rovnako ovplyvňuje rozloženie vnútorných síl pri staticky neurčitých konštrukciách.

První letošní webinář ZAPA TECH se uskuteční 28. 5. 2024 a jeho tématem budou pohledové betony.