FAQ

Kde všade máte betonárne?

Zoznam prevádzok tu.

Aká je prevádzková doba betonární?
 • Prevádzkovú dobu jednotlivých betonární nájdete priamo na ich stránkach tu.
 • Po dohode s dispečerom betonárne je možné prevádzkovú dobu upraviť podľa potrieb zákazníka.
   
Môžem si betón vyzdvihnúť osobne?
 • Áno.
Rád by som sa pokúsil vyrokovať zľavu na betón, na koho sa mám obrátiť?
 • Na príslušného obchodného zástupcu - kontakty tu alebo na stránkach jednotlivých prevádzok, tu.
Prečo sú v jednotlivých regiónoch rozdielne ceny?
 • Rozdielne vstupné materiály a ich ceny.
 • Rozdielne náklady na prevádzku.
 • Rozdielna obchodná politika.
Ako zistím cenu za dopravu?
 • Telefonátom obchodnému zástupcovi – zoznam obchodných zástupcov tu
 • Telefonátom na betonáreň – zoznam prevádzok tu
 • Zmeraním vzdialenosti miesta stavby od betonárne a zistením ceny podľa cenníka (počíta sa jazda tam a späť) - zoznam prevádzok tu. Cenníky na stiahnutie tu.
Kedy môžem odoberať na faktúru?
 • Garancia vyššieho dodávateľa.
 • Po úhrade zálohovej faktúry.
 • Doložením minimálne troch referencií o platobnej morálke.
 • Možné iba v prípade pozitívnej internej previerky, ktorú prevedie správa pohľadávok.
Aké mám možnosti pre platbu pred betonážou?
 • Garancia vyššieho dodávateľa.
 • Po úhrade zálohovej faktúry.
 • Doložením minimálne troch referencií o platobnej morálke.
 • Možné iba v prípade pozitívnej internej previerky, ktorú prevedie správa pohľadávok.
Ako postupovať, keď potrebujem uhradiť betonáž zálohovou faktúrou?
 • Cenu vrátane DPH pomôže spočítať dispečer betonárne, alebo obchodný zástupca.
 • Zálohovú faktúru vystaví fakturačné oddelenie.
 • Platba musí byť pripísaná na účet 1 deň pred betonážou.
Prikladá sa dodací list (ďalej iba DL) k faktúram?
 • DL ani iné dokumenty k faktúram z technického dôvodu neprikladáme, originál DL dostáva stavba pri preberaní betónu.
 • Pri strate môžeme zaistiť zaslanie kópie DL.
Aké je možné najmenšie odobratie množstvo betónu?
 • 0,25 m3 – suchá a zavlhnutá zmes – doprava sklápačom
 • 0,5 m3 – zmes mäkká až tekutá – doprava autodomiešavačom
Koľko váži m³ betónu?
 • Záleží na druhu betónu, orientačne 2 100 až 2 350 kg.
Ako dlho je betón spracovateľný?
 • Záleží na druhu betónu a klimatických podmienkach, v každom prípade je nutné betón spracovať čo najskôr, to sa týka i zavlhnutých a suchých zmesí.
   
Za ako dlho betón stvrdne, aby som mohol pokračovať so stavbou?
 • Záleží na druhu betónu a klimatických podmienkach.
 • Pevnosť betónu v konštrukcii je možné overiť - kontakt na technológa tu
Je potrebné zabetónovanú konštrukciu nejako ošetrovať?
 • Ošetrovanie betónu po jeho uložení je veľmi dôležité a má významný vplyv na jeho parametre – viac tu
Pri akých teplotách je možné betónovať?
 • Nie je vhodné betónovať pri extrémnych podmienkach, záleží na konštrukcii, viac o betóne v zime tu
   
Prečo je účtované použitie teplej vody v zimnom období i pri teplotách nad 5°C?
 • Pre trvalé zaistenie minimálnej normovanej teploty betónu.
Prečo nemôžem dostať betón s teplou vodou v letnom období?
 • Betonáreň nevie zohriať iba vodu na vašu konkrétnu dodávku, zohrieva sa celá nádrž a dávkovať by sa musela všetkým zákazníkom.
 • Ekonomický dopad.
 • Kvalitatívny dopad.
Vyrábate aj iné zmesi, než čerstvý betón?
 • Konkrétny sortiment je uvedený tu.
   
Aký je objem autodomiešavača, jeho výška, šírka?
 • Technické údaje autodomiešavačov tu.
   
Aký je dosah čerpadla a ďalšie technické údaje?
 • Technické údaje čerpadiel tu.
Ako dlho vopred je nutné objednať si betón bez čerpadla?
 • V prípade požiadavky na zmluvnú objednávku minimálne 2 dny vopred u príslušného obchodného zástupcu.
 • Konkrétnu požiadavku na dodávku 1 deň vopred, malé množstvo je možné objednať v daný deň, najlepšie ráno a to na dispečingu danej prevádzky.
Ako dlho vopred je nutné objednať si betonáž s čerpadlom?
 • 2 - 3 dni vopred.
Potrebujem radu od technológa, poskytuje sa a hradí sa táto služba?
 • Technológ Vám rád odpovie na všetky Vaše otázky – kontakt tu.
 • Toto poradenstvo poskytujeme zdarma.
 •  
Môžem si objednať službu technológa na stavbe?
 • Áno, pre objednávku kontaktujte príslušnú betonáreň tu.
Čo je to recyklát a na čo dá použiť?
 • Ide o neroztriedené kamenivo získané vypraním (recykláciou) zbytkového betónu. Je vhodný pre podkladové vrstvy, zásypy, atď.
   
Potrebujem vyhlásenie o parametroch.
 • Na stiahnutie na stránkach jednotlivých prevádzok tu.
 • K vydaniu u obchodného zástupcu.
Kolaudujem stavbu a potrebujem protokoly o skúškach.
 • Protokoly o skúškach vydávame na vyžiadanie po úplnej úhrade všetkých daňových dokladov vystavených za dodávky betónov na konkrétnu stavbu, u neplatičov po úplnej úhrade celého dlhu.
   
Kedy sú protokoly o skúškach k dispozícii, môžem ich obdržať hneď po betonáži?

Nie, skúšky betónu sa vykonávajú po minimálne 28 dňoch dozrievania betónu. V niektorých prípadoch je možné vykonať skúšku po 7 dňoch.

Čo je modul pružnosti?

Modul pružnosti je základným materiálovým parametrom, ktorý definuje vzťah medzi napätím betónu a jeho deformáciou. Používa sa na výpočet deformácie konštrukcií,  ale rovnako ovplyvňuje rozloženie vnútorných síl pri staticky neurčitých konštrukciách.