Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky sú platné pre výrobu, dopravu a čerpanie výrobkov spoločnosti ZAPA beton SK a ich následný predaj zákazníkom.