ZAPA QCC

Využitie: Základové dosky, steny, stĺpy, zložité konštrukcie, pohľadové konštrukcie

Video file

 

Betón, ktorý sa riedkou konzistenciou a jednoduchosťou spracovania približuje k samozhutniteľným betónom (SCC), ale nie je až tak citlivý na obsah vody a vyznačuje sa omnoho nižšou lepivosťou, čo výrazne zlepšuje jeho spracovateľnosť. ZAPA QCC je betón zodpovedajúci požiadavkám STN EN 206 + A1. QCC (Quick Clever Concrete, (rýchly múdry betón) je vysoko tekutý betón, ktorý zlučuje výhody tradične vibrovaného a samozhutniteľného betónu. Tento typ betónu umožňuje jednoduché a rýchle uloženie pri výraznej úspore času, počtu pracovníkov a stavebnej techniky. Je vhodný predovšetkým na zhotovenie základových pásov, dosiek, stropných konštrukcií.

ZAPA QCC
ZAPA QCC

Objednat beton

Vyberte nejbližší pobočku a odešlete objednávku

Objednat beton

Produkty a služby

Bežné betóny, špeciálne betóny, doprava a čerpanie, kamenivo

Viac