Kódex spoločnosti

Buzzi SpA a ZAPA beton SK s.r.o., ako dcérska spoločnosť Buzzi, považujú etiku za nevyhnutnú súčasť riadenia podniku a úplne dodržiavanie zákonov je aktívom, ktoré spoločnosti pridáva hodnotu.

Z tohto dôvodu bol zavedený Kódex chovania Buzzi SpA.

Zásady obsiahnuté v Kódexe sa vzťahujú na všetkých riaditeľov, členov orgánov spoločnosti, zamestnancov, dodávateľov a všetky osoby konajúce menom a / alebo menom spoločnosti ZAPA beton SK s.r.o., vrátane zástupcov, zástupcov partnerov, externých konzultantov, subjektov menovaných spoločností atď.

Náš Kódex chovania nájdete na stiahnutie nižšie. Nahliadnite do neho!

ZAPA beton SK s.r.o. sa zaväzuje voči každému, kto sa dozvie o protiprávnom konaní, alebo porušení tohto Kódexu správania a takúto skutočnosť oznámi zachovávať diskrétnosť.

Oznámenie je možné učiniť:

 • e-mailom na adresu: interny.audit@zapa.sk
 • poštou na adresu:
  Cement Hranice, akciová společnost
  Interní audit
  Bělotínská 288
  753 01 Hranice
 • poštou na adresu:
  Dyckerhoff GmbH
  Internal Audit
  Biebricher Strasse 68
  65203 Wiesbaden
  Germany
25.03.2024

První letošní webinář ZAPA TECH se uskuteční 28. 5. 2024 a jeho tématem budou pohledové betony.