ZAPA DUR

Využitie: betóny vyšších pevnostných tried

ZAPA DUR je označenie špeciálneho produktu, ktoré zahŕňa skupinu betónov vyšších pevnostných tried (C40/50, C 45/55, C 50/60) a vysokopevnostných betónov (pevnostných tried C 55/67, C 60/75 a C 70/85). Tieto betóny sú vyrábané podľa požiadaviek STN EN 206 + A1 (vrátane národnej prílohy). Medzi výhody týchto betónov patrí predovšetkým vysoká pevnosť v tlaku, ktorá sa využíva najmä pri realizácii zvislých tlačených prvkov (stĺpy a steny). Použitie ZAPA DUR teoreticky umožňuje zmenšiť rozmery prierezov tlačených prvkov, a tým zvýšiť úžitkovú plochu jednotlivých podlaží a znížiť hmotnosť celej stavby. To sa prejavuje úsporami na základových konštrukciách z pohľadu objemu zabudovaného materiálu a nákladov na jeho zabudovanie.

ZAPA DUR
ZAPA DUR

Technické listy

Objednat beton

Vyberte nejbližší pobočku a odešlete objednávku

Objednat beton

Produkty a služby

Bežné betóny, špeciálne betóny, doprava a čerpanie, kamenivo

Viac