Regionálna spolupráca a partnerstvo

Regionálna spolupráca a partnerstvo

Naše prevádzky sú v mnohých regiónoch Českej a Slovenskej republiky a tiež v Maďarsku. V rámci adaptačných opatrení v súvislosti s vplyvom na okolité prostredie, vyplývajúce z našej činnosti, sa snažíme o aktívnu spoluprácu vo všetkých regiónoch kde pôsobíme. Jednou z našich hlavných priorít je čistota na všetkých našich prevádzkach a ohľaduplnosť k životnému prostrediu, či už ide o betonárne, alebo štrkovne.

Dlhodobo sa v rámci našej činnosti snažíme o šetrné využitie prírodných zdrojov, zlepšenie kvality života a spokojnosti v spolupráci s obcami, mestami a krajmi, a to ako v podnikateľskej sfére, tak vo sfére sociálnej. Snahou našej spoločnosti v jednotlivých regiónoch je zakomponovanie všetkých prevádzok do krajinného rázu svojou jedinečnou grafikou. Vybudovaním ochranných valov,  alebo výsadbou stromov sa snažíme o zamedzenie hluku a prachu do okolia.

V rámci spolupráce v regiónoch sme nápomocní pri optimalizácii dopravy v súvislosti s našou činnosťou, rovnako tak pri  riešení pešej či cyklistickej infraštruktúry v okolí. Jedným z našich dlhodobých cieľov je pomoc pri výsadbe zelene v mestách a okolí. Neoddeliteľnou súčasťou je podpora detí, ich vzdelávania a športových aktivít, sme súčasťou školenia žiakov priemyselných a vysokých škôl v mnohých regiónoch.

Všetkým týmto aktivitám sa hodláme venovať aj v nasledujúcich rokoch, chystáme mnoho ďalších aktivít v rámci udržateľného rozvoja s miestnou samosprávou. Rovnako tak budeme naďalej intenzívne podporovať svojich zamestnancov pri zapojení sa s  novými návrhmi  na riešenie vo výrobe či údržbe prevádzok v ktorých pracujú a v miestach  kde žijú.
 

25.03.2024

První letošní webinář ZAPA TECH se uskuteční 28. 5. 2024 a jeho tématem budou pohledové betony.