Doprava a čerpanie

Pre dopravu a čerpanie disponujeme modernou flotilou autodomiešavačov a čerpadiel rozličných typov , vhodných pre všetky druhy stavieb. Betóny rôznych konzistencií sa prepravujú rôznymi spôsobmi:

  • sklápačmi  
  • autodomiešavačmi s objemom 4, 6, 7, 8 a 9 m3 betónu, priamo z autodomiešavača sa pomocou korýt betón dostane do vzdialenosti max. 2-3 metre 
  • autodomiešavačmi s objemom 4 m3 s čerpadlom, týmto spôsobom sa betón dostane do vzdialenosti max. 16 metrov
  • autodomiešavačmi s objemom 9 m3 s dopravníkovým pásom, týmto spôsobom sa betón dostane do vzdialenosti max. 16 metrov

 Optimálnu variantu prepravy Vám radi poradia naši dispečeri.

Mix objem bubna 4 m3 objem bubna 7 m3 objem bubna 9 m3
rozvor (mm) 3 700 + 1 320 3 550 + 1 355 1 940 + 2 360 + 1 355
hmotnosť (kg) 23 400 26 000 32 000
dĺžka (mm) 8 670 8 810 9 200
šírka (mm) 2 500 2 500 2 500
výška (mm) 3 500 3 810 3 780

Pre kvalitný výsledok betonáže je dôležitá nielen kvalita betónu, ale aj zodpovedný prístup k jeho ukladaniu do konštrukcie. Betón musí byť správne uložený do vyhovujúceho debnenia, zhutnený a ošetrovaný. Pre túto činnosť platí norma STN  EN 13670 Zhotovovanie betónových konštrukcií. 

Napríklad:

  • Betón sa musí vizuálne kontrolovať pri vykládaní. Vykládanie sa musí zastaviť, ak vzhľad, posúdený podľa skúseností, nie normálny.
  • Zhutňovanie se má prevádzať vibrovaním ponorným alebo príložným vibrátorom, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
  • Betón se má ukladať čo možno nejbližšie k jeho konečnej polohe. Vibrovanie sa má používať k zhutňovaniu betónu a nie ako prostriedok premiestňovania betónu na dlhé vzdialenosti.
  • Vibrovanie má byť systematické a má zahrňovať převibrovanie povrchu predošlej vrstvy.
  • Povrchové vrstvy vysokých prierezov sa doporučuje dodatočne previbrovať, aby sa odstránilo plastické sadanie nad vodorovnou hornou výstužou.

K uloženie betónu do vzdialených alebo ťažko dostupných miest slúžia čerpadlá na betón s výložníkmi s dĺžkami od 20 až do 52 metrov.

čerpadlo 24/20 m 28/24 m 32/28 m 34/30 m 36/32 m 38/34 m 42/38 m 46/42 m 52/48 m mixpumpa PUMI
24/20 m
mixpumpa BERTA
16/12 m
mix
s pásom
16,5 m
dosah do výšky (m) 24 28 32 34 36 38 42 46 52 24 16 9,5
dosah do dĺžky (m) 20 24 28 30 32 34 38 42 48 20 12 10,5-16,5
možnosť prídavného potrubia, hadice ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO -
dĺžka vozu (m) 10,00 9,50 10,00 10,70 11,30 12,30 11,20 12,00 14,40 9,50 9,00 9,90
šírka vozu (m) 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,55
šírka rozpätkování predná pätka (m) 4,70 6,00 6,30 6,20 6,30 6,30 8,00 8,30 10,40 4,00 nepätkuje sa  nepätkuje sa 
šírka rozpätkování zadná pätky (m) 2,40 3,60 6,30 5,70 6,50 6,50 8,00 8,30 10,20 2,30 nepätkuje sa  3,50
hmotnosť čerpadla (t) 24,70 21,50 29,50 26,00 26,00 27,50 34,00 35,50 49,00 32,00 32,00 32
max. teoretický výkon (m3/h) 90 90 160 150 140-160 160 160 163 160 56 51 40-70

Objednat beton

Vyberte nejbližší pobočku a odešlete objednávku

Objednat beton

Produkty a služby

Bežné betóny, špeciálne betóny, doprava a čerpanie, kamenivo

Viac