Kamenivo

Naša spoločnosť ZAPA beton SK s.r.o. prevádzkuje aj dve štrkovne, jedna je v Moste pri Bratislave, kde sa vyrába kvalitné certifikované kamenivo do betónov a ponúkame aj väčšie frakcie prírodného ťaženého kameniva, ktoré sa používajú pre dekoračné účely, ako záťaž na strechy, alebo do gabionových plotov. Druhá naša štrkovňa je v Ducovom pri Piešťanoch, kde sa výroba sústreďuje prevažne na výrobu certifikovaného kameniva do betónov, ale ponúkame aj prírodné ťažené kamenivo na drenážne účely, výstavbu záhradných jazierok prípadne prírodných čističiek odpadových vôd. Prostredníctvom maďarskej dcérskej spoločnosti ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft. prevádzkujeme i štrkovňu v Halászi.

 
Kamenivo
Kamenivo

Potrebujete betón

Vyberte si najbližšiu betonáreň, kde si môžete betón objednať a dozvedieť sa o ňom viac.

Objednať betón