Bežné betóny

Betón je najpoužívanejší konštrukčný stavebný materiál a i napriek svojej  typicky šedej farbe má mnoho podôb. Správny betón sa volí podľa spôsobu použitia výberom vhodnej pevnosti, odolnosti voči prostrediu a konzistence. Vyrába sa na betonárňach a už hotovú zmes Vám dopravíme až na miesto stavby. Bežné betóny sa vyrábajú podľa technickej normy: STN EN 206 +A1. Pre uľahčenie Vašej práce sme pre Vás navrhli špeciálne produkty priamo pre určené aplikácie, ako sú liate podlahové zmesi, drenážne betóny pre vonkajšie plochy, samozhutniteľné betóny a ďalšie výrobky.

 
Bežné betóny
Bežné betóny

Potrebujete betón

Vyberte si najbližšiu betonáreň, kde si môžete betón objednať a dozvedieť sa o ňom viac.

Objednať betón