ZAPA OCELON

Využitie: Základové dosky, podlahy

Betón špeciálne navrhnutý pre priemyselné podlahy, so zaručenou dávkou oceľových vlákien na zvýšenie ohybovej tuhosti konštrukcie nahrádzajúcich časť tradičných kari sietí. Betón má štandardnú dobu spracovateľnosti a vďaka svojmu zloženiu je vhodnejší pre vnútorné použitie.

ZAPA OCELON je betón zodpovedajúci požiadavkám STN EN 206 + A1. Je určený hlavne pre vodorovné podlahové konštrukcie a konštrukcie namáhané rázom s rizikom vzniku trhlín. Zloženie betónu a spôsob dávkovania vlákien zaručujú rovnomerné rozmiestnenie vlákien bez rizika segregácie.

ZAPA OCELON
ZAPA OCELON

Potrebujete betón

Vyberte si najbližšiu betonáreň, kde si môžete betón objednať a dozvedieť sa o ňom viac.

Objednať betón