Certifikácia

Uvedomujeme si, že máme veľkú zodpovednosť a preto podľa toho tiež k našej práci pristupujeme. Aby ste i Vy mali istotu, že všetkým produktom od spoločnosti ZAPA je možné naozaj veriť, máme zavedení a certifikovaný QMS (Quality Management System) alebo Systém riadenia kvality podľa požiadaviek STN EN ISO 9001:2016. Ako prvá získala certifikát betonáreň v Košiciach v roku 2001 a postupne bol systém riadenia aplikovaný aj na ostatných prevádzkach. V súčasnosti je certifikovaných 12 prevádzok. Správa spoločnosti a betonárne v Hlohovci a Seredi sú vlastníkmi certifikátu STN EN ISO 14001:2016.

A na čo všetko sa taký certifikát vzťahuje? Jeho rozsah zahŕňa výrobu, dopravu a ukladanie transportbetónu, výrobu liatych poterov a mált.

Spoločnosť definovala formou prehlásenia vrcholového managementu svoju politiku QMS a EMS, ktorú uplatňuje na svojich betonárňach.

Na základe počiatočných skúšok betónov spracovaných akreditovanými laboratóriami a ďalej podľa nezávislého posúdenia systému riadenia výroby autorizovanými osobami majú naše prevádzky vydané tiež prehlásenia o zhode výrobkov. Posudzované zhody podľa požiadaviek platnej legislatívy majú naše betonárne aj v kategórii výrobkov označených CE, kam v oblasti nášho podnikania spadajú malty, liate potery a kamenivo.

ZAPA beton SK s.r.o. sa snaží nielen o udržanie, ale tiež o neustále zlepšenie systému riadenia kvality. Spokojnosť našich zákazníkov s ponúkanými výrobkami a službami sú tiež hlavnými prioritami našej spoločnosti.

25.03.2024

První letošní webinář ZAPA TECH se uskuteční 28. 5. 2024 a jeho tématem budou pohledové betony.