ZAPA DUR

Využitie: betóny vyšších pevnostných tried

ZAPA DUR je označenie špeciálneho produktu, ktoré zahŕňa skupinu betónov vyšších pevnostných tried (C40/50, C 45/55, C 50/60) a vysokopevnostných betónov (pevnostných tried C 55/67, C 60/75 a C 70/85). Tieto betóny sú vyrábané podľa požiadaviek STN EN 206 + A1 (vrátane národnej prílohy). Medzi výhody týchto betónov patrí predovšetkým vysoká pevnosť v tlaku, ktorá sa využíva najmä pri realizácii zvislých tlačených prvkov (stĺpy a steny). Použitie ZAPA DUR teoreticky umožňuje zmenšiť rozmery prierezov tlačených prvkov, a tým zvýšiť úžitkovú plochu jednotlivých podlaží a znížiť hmotnosť celej stavby. To sa prejavuje úsporami na základových konštrukciách z pohľadu objemu zabudovaného materiálu a nákladov na jeho zabudovanie.

ZAPA DUR
ZAPA DUR

Order concrete

Select the nearest branch and submit your order

Order concrete

Products and Services

Ordinary concrete, special concrete, transport and pumping, aggregate

More