Bytový Dom ulica Družby

Miesto
Banská Bystrica
Odberateľ
DESTAV, spol. s r.o.
Objem dodávky
4 500 m³
Rok
2013-2014
Pobočka
Družby