Bytový Dom ulica Družby

Location
Banská Bystrica
Subscriber
DESTAV, spol. s r.o.
Delivery volume
4 500 m³
Year
2013-2014
Branch Office
Družby