Novinky

15.01.2015
Začiatkom roka 2015 sme začali v Bratislave dodávať betónové zmesi pre spoločnosť ASSYX, spol. s .r.o. na stavbu novej budovy Fresh Marketu, nové obchodné centrum, s ktorým spoločne prebiehala aj výstavba nového pracoviska Ministerstva vnútra SR a Okresného úradu Bratislava Ružinov.
06.05.2014
Od roku 2014 dodávame betónové zmesi na Polyfunkčný súbor, ul. Rustaveliho v mestskej časti Rača v Bratislave.