Polyfunkčný súbor Rača

Image for 20160505_122701

Stavba je stále aktívna a dodávali sme sem pre dvoch realizátorov:  spoločnosť SMStavby, s.r.o. a spoločnosť LEKOR spol. s r.o., ktorá na výstavbe súboru pokračuje ďalej. Dodávali a dodávame sem betóny rôznych tried a celkové množstvo by malo byť 21.000 m3. Výstavba tohto súboru by sa mala ukončiť začiatkom roka 2017.