Obchodné centrum BA Ružinov - FRESH MARKET

Image for 20160505_120218

Výstavba trvala približne 1 rok a dodávali sa betóny od triedy C 12/15 až po zatiaľ málo využívanú triedu C 50/60. Momentálne ešte prebieha výstavba pripojovacej cesty k tejto stavbe, kde takisto dodávame betón pre realizátora Doprastav, a.s. Celkový objem odobratého betónu je necelých 13.000 m3.