A zase sme pri niečom čo je na Slovensku naj.....(dlhšie)

Obchvat

Po tuneli Višňové, ktorý je najdlhším tunelom na Slovensku, sa zúčastňujeme aj na výstavbe najdlhšieho mosta na Slovensku v dĺžke 2.935 m, tento je súčasťou Bratislavského obchvatu D4 a R7,  na ktorý ZAPA dodáva betón takmer z dvoch tretín.

Dňa 10.06.2020 sme dodali betón na samotné spojenie mosta nad hlavným tokom Dunaja.  Most  je v poradí piatym  cez túto rieku a keď pôjdete loďou po Dunaji, tak ho nad vašimi hlavami nájdete vo výške 10 metrov ako posledný za Bratislavou.

Obchvat 2

Samotný most nad riekou Dunaj je dlhý 430 m a v strede medzi dvoma piliermi  má dĺžku 170 m. Dodávali sme betón na tzv. ľavobrežnú časť ktorá  meria 1.470 m.

Obchvat 3

Poďme sa spolu pozrieť ako to začalo a ako pokračovalo.

Obchvat 4
Pilotáž základu piliera v Dunaji
Obchvat 5
Zabetónovanie prvého 70 m poľa mosta
Obchvat 6
Príprava pred betonážou základovej pätky v Dunaji. V diaľke vidno mostnú montážnu konštrukciu
Obchvat 7
Rozvinutá betonáž