ZAPA TOP

Architektonický betón určený pre významné a pohľadovo exponované konštrukcie. Pre dosiahnutie kvality povrchov požadovaných architektom je nutná nielen podrobná špecifikácia betónu projektantom a zodpovedná príprava betónu technológom, ale najmä súčinnosť so zhotoviteľom, pretože na konečný výsledok vplývajú nielen použité zložky na výrobu betónu a samotná receptúra, ale aj výber debniacej techniky a separačných prostriedkov, technologický postup prípravných prác, ukladania betónu, jeho ošetrovania, a pod.

ZAPA TOP je betón zodpovedajúci požiadavkám STN EN 206 + A1 a smernice Pohľadový betón. Je určený najmä pre konštrukcie s veľmi vysokými požiadavkami na výsledný povrch. Na dosiahnutie hladkého povrchu bez farebných a štrukturálnych defektov je navrhnutá plynulá čiara zrnitosti s vysokým množstvom jemných častí, často sú použité špeciálne prímesi a prísady, ktoré umožňujú dokonalé vyplnenie priestoru debnenia a pri vhodnom spôsobe ukladania a hutnenia eliminujú tvorbu pórov a kaverien na výslednom povrchu. Vďaka homogénnej štruktúre sa výrazne zvyšuje trvanlivosť konštrukcie. Vhodne navrhnutou konzistenciou je možné dosiahnuť perfektné povrchy aj na tvarovo náročných konštrukciách.

ZAPA TOP
ZAPA TOP

Potrebujete betón

Vyberte si najbližšiu betonáreň, kde si môžete betón objednať a dozvedieť sa o ňom viac.

Objednať betón