ZAPA TECH

Ve 2. ročníku betonářských školení ZAPA TECH se věnujeme zvýšení kvality řízení staveb v přípravě a realizaci. Zaměřujeme se jak na tradiční zásady zpracování betonu, tak výhody betonů nové generace. Tématem jsou i bílé vany a řešení jejich detailů, eliminace poruch betonových podlah a výběr parametrů betonové směsi z pohledu projektanta a stavbyvedoucího.