ZAPA STONECARPET

Video file

 

Architektonický betón s vymývaným povrchom pre vonkajšie aj vnútorné použitie. Vďaka vymývaniu vynikne štruktúra betónu s kamenivom na povrchu, použitie farebných minerálnych pigmentov môže tento efekt ešte zvýrazniť. ZAPA STONECARPET je betón zodpovedajúci požiadavkám STN EN 206 + A1. Je určený hlavne pre konštrukcie s architektonickými a funkčnými požiadavkami na výsledný povrch. Je vhodný pre zhotovenie príjazdových ciest, chodníkov a zdrsnených plôch v okolí bazénov, kde je vyššie riziko pošmyknutia. ZAPA STONECARPET je tiež alternatívou zámkovej dlažby nepodliehajúcej deformáciám a ponúka tiež výrazne rýchlejšiu, pohodlnejšiu a bezodpadovú pokládku, bez obmedzenia tvarom a veľkosti.

ZAPA STONECARPET
ZAPA STONECARPET

Potrebujete betón

Vyberte si najbližšiu betonáreň, kde si môžete betón objednať a dozvedieť sa o ňom viac.

Objednať betón