ZAPA LIAPOR

Ľahký betón zložený z cementu, drobného prírodného kameniva a hrubého umelého kameniva, vody a prísad.

ZAPA LIAPOR je betón zodpovedajúci požiadavkám STN EN 206 + A1. Je určený hlavne pre konštrukcie s dôrazom na nižšiu objemovú hmotnosť alebo na tepelno-izolačné funkcie konštrukcie.

ZAPA LIAPOR
ZAPA LIAPOR

Potrebujete betón

Vyberte si najbližšiu betonáreň, kde si môžete betón objednať a dozvedieť sa o ňom viac.

Objednať betón