ZAPA COLOR

Video file

 

Farebný betón určený predovšetkým pre pohľadové konštrukcie so špeciálnymi požiadavkami na kvalitu povrchu a architektonický výraz. ZAPA COLOR je betón zodpovedajúci požiadavkám STN EN 206 + A1. Vďaka použitiu minerálnych pigmentov môže byť vyrobený v mnohých farebných odtieňoch, podľa želania zákazníka. Vyrobený betón je farebný v celom objeme a na úpravu povrchu je možné použiť aj technológie vymývania, pemrlovania, a pod.

ZAPA COLOR
ZAPA COLOR

Potrebujete betón

Vyberte si najbližšiu betonáreň, kde si môžete betón objednať a dozvedieť sa o ňom viac.

Objednať betón