Zabetónujeme všetko čo zákazníkovi napadne

Zabetónujeme všetko čo zákazníkovi napadne

Ešte donedávna sme v Banskej Bystrici vyrábali veľa serióznych betónov pre náročného odberateľa v rámci dodávok na budovanie objektov protipovodňovej ochrany širšieho centra mesta, o ktorých sme vás už informovali. Žiadosť iného zákazníka o pomoc pri realizácii sanácie potrubia sme brali ako vítané spestrenie našich aktivít.

Úlohou bolo vyplnenie priestoru medzi dvomi potrubiami…

Pôvodné betónové potrubie s priemerom 1 m a hrúbkou steny cca. 8 cm sa poškodilo pri zosune svahu. Investor sa rozhodol potrubie otvoriť a cez otvor zasúvať sklolaminátové rúry až do nepoškodenej časti pôvodného potrubia. Potrubie bolo v oblúku a v spáde, pričom medzera medzi pôvodnou betónovou a novou sklolaminátovou rúrou bola od cca. 1 cm po 10 cm.

Komplikované vysvetlenie, ale pre nás jednoduché riešenie. Zabetónovali sme to!

Našou úlohou bolo navrhnúť a vyrobiť tekutú zmes, ktorá vyplní uvedenú medzeru. Zákazník nechcel použiť žiadnu priemyselne vyrábanú hmotu, na základe predchádzajúcich spoluprác dôveroval ZAPE a jej pracovníkom. Riešením mala byť cementovo-popolčeková malta, ktorá okrem ľahkého tečenia a vyplnenia daného priestoru, dosiahne aj nejakú pevnosť.

Samotnú betonáž komplikovala vztlaková sila, ktorá počas betonáže pôsobila na sklolaminátovú rúru. Z toho dôvodu sa betónovalo na trikrát, vždy po zatvrdnutí predchádzajúcej vrstvy.

Cementovo-popolčeková malta si udržala počas celej doby svojho ukladania konzistenciu a stabilitu, a úplne vyplnila vzniknutý priestor. A aj keď nešlo o veľký objem vyrobeného betónu, o to väčšia bola spokojnosť zákazníka.

 

Objednat beton

Vyberte nejbližší pobočku a odešlete objednávku

Objednat beton

Produkty a služby

Bežné betóny, špeciálne betóny, doprava a čerpanie, kamenivo

Viac