Východoslovenský kraj

Humenné

Humenné

Objednať betón

Na objednanie betónu využite náš kontaktný formulár, alebo kontaktujte priamo nášho dispečera.
Ísť na formulár

Kontakty

Všetky kontakty

Betonáreň typu H60/BHS/M s overeným hodinovým výkonom 45 m3 čerstvého betónu, plne automatizovaná riadiacim systémom ASTERIX. Možnosti dávkovania 4 frakcií kameniva, 2 druhy cementu a 3 druhy prísad. Betonáreň vlastní certifikát systému managementu kvality podľa ISO 9001:2015.

 

Na stiahnutie

Kontaktné formuláre

Kontakt

Michalovce

Michalovce

Objednať betón

Na objednanie betónu využite náš kontaktný formulár, alebo kontaktujte priamo nášho dispečera.
Ísť na formulár

Kontakty

Všetky kontakty

Betonáreň typu MK bet 750 s overeným hodinovým výkonom 30 m3 čerstvého betónu, plne automatizovaná riadiacim systémom Asterix ATX 300. Možnosti dávkovania 3 frakcií kameniva, 2 druhy cementu, 2 druhy prísad. Súčasťou betonárne je i recyklačné zariadenie pre spracovanie zbytkového betónu.Betonáreň vlastní certifikát systému managementu kvality podľa ISO 9001:2015.

 

Na stiahnutie

Kontaktné formuláre

Kontakt

Košice

Košice

Objednať betón

Na objednanie betónu využite náš kontaktný formulár, alebo kontaktujte priamo nášho dispečera.
Ísť na formulár

Kontakty

Všetky kontakty

Betonáreň typu MERKO HBS 100 s overeným hodinovým výkonom 75 m3 čerstvého betónu, plne automatizovaná riadiacim systémom MARTEK. Možnosti dávkovania 5 frakcií kameniva, 2 druhy cementu, 1 Anhydrit, 1 popolček a 4 druhy prísad. Betonáreň je zateplená pre zimné obdobie a vybavená zariadením pre ohrev kameniva a zámesovej vody. Súčasťou betonárne je i recyklačné zariadenie pre spracovanie zbytkového betónu. Betonáreň vlastní certifikát systému managementu kvality pre výrobu a predaj betónových zmesí podľa ISO 9001:2015.

 

Na stiahnutie

Kontaktné formuláre

Kontakt

Trebišov

Trebišov

Objednať betón

Na objednanie betónu využite náš kontaktný formulár, alebo kontaktujte priamo nášho dispečera.
Ísť na formulár

Kontakty

Všetky kontakty

Betonáreň typu MERKO HBS 50 P s overeným hodinovým výkonom 45 m3 čerstvého betónu, plne automatizovaná riadiacim systémom Asterix ATX 300. Možnosti dávkovania 3 frakcie kameniva, 2 druhy cementu 1 popolček a 4 druhy prísad. Betonáreň je zateplená pre zimné obdobie a vybavená zariadením pre ohrev kameniva a zámesovej vody. Súčasťou betonárne je i recyklačné zariadenie pre spracovanie zbytkového betónu. Betonáreň vlastní certifikát systému managementu kvality pre výrobu a predaj betónových zmesí podľa ISO 9001:2015.

 

Na stiahnutie

Kontaktné formuláre

Kontakt

Prešov

Prešov

Objednať betón

Na objednanie betónu využite náš kontaktný formulár, alebo kontaktujte priamo nášho dispečera.
Ísť na formulár

Kontakty

Všetky kontakty

Betonáreň typu MERKO HBS 100 s overeným hodinovým výkonom 75 m3 čerstvého betónu, plne automatizovaná riadiacim systémom MARTEK. Možnosti dávkovania 5 frakcií kameniva, 2 druhy cementu, 1 popolček a 6 druhov prísad. Betonáreň je zateplená pre zimné obdobie a vybavená zariadením pre ohrev kameniva a zámesovej vody. Súčasťou betonárne je i recyklačné zariadenie pre spracovanie zbytkového betónu. Betonáreň vlastní certifikát systému managementu kvality pre výrobu a predaj betónových zmesí podľa ISO 9001:2015.

 

Na stiahnutie

Kontaktné formuláre

Kontakt