VACUUMSCHMELZE Horná Streda

Image for 20160817_142308

Výstavbu novej haly zastrešuje spoločnosť VOD-EKO a.s. Trenčín, pilóty realizovala spoločnosť VUIS – ZAKLADANIE STAVIEB s.r.o. a menšie betonárske práce realizovala STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ RAVING, a.s. Spolu sem dodáme okolo 1.600 m3 betónových zmesí z betonární Piešťany a Nové Mesto nad Váhom.