Twin City Tower Bratislava

Image for Fotografia0831

V prvej fáze sa začalo CFA pilótami, na ktoré sme vytvorili špeciálnu receptúru za pomoci našich technológov. Realizovala ich spoločnosť SOLHYDRO spol. s r.o. a použili na ne 2 240 m 3 betónovej zmesi. Celú stavbu tejto výškovej budovy má pod patronátom spoločnosť PSJ, a.s. a spolu sem aj s pilótami dodáme betónové zmesi rôznych tried v objeme 30tisíc m 3 .