Stredoslovenský kraj

Tunel West

Tunel West

Objednať betón

Na objednanie betónu využite náš kontaktný formulár, alebo kontaktujte priamo nášho dispečera.
Ísť na formulár

Kontakty

Všetky kontakty

Betonáreň typu STETTER M2 s hodinovým výkonom 65 m3. Plne automatizovaný riadiaci systém ASTERIX. 4 frakcie kameniva, 3 sila na cement a 5 ks čerpadiel na prísady. Betonáreň je zateplená pre zimné obdobie, vybavená zariadením pre ohrev kameniva a zámesovej vody. Recyklačné zariadenie pre spracovanie zbytkového betónu. Betonáreň vlastní certifikát systému managementu kvality podľa ISO 9001:2015 a systém environmentálneho managementu podľa ISO 14001:2015  pre výrobu a predaj betónových zmesí.

Na stiahnutie

Kontaktné formuláre

Kontakt

Tunel East

Tunel East

Objednať betón

Na objednanie betónu využite náš kontaktný formulár, alebo kontaktujte priamo nášho dispečera.
Ísť na formulár

Kontakty

Všetky kontakty

Betonáreň typu STETTER M2 s hodinovým výkonom 75 m3. Plne automatizovaná riadiacim systémom Asterix ATX 300. 4 frakcie kameniva, 3 sila na cement. Betonáreň je zateplená pre zimné obdobie, vybavená zariadením pre ohrev kameniva a zámesovej vody. Recyklačné zariadenie pre spracovanie zbytkového betónu. Betonáreň vlastní certifikát systému managementu kvality podľa ISO 9001:2015 a systém environmentálneho managementu podľa ISO 14001:2015  pre výrobu a predaj betónových zmesí.

Na stiahnutie

Kontaktné formuláre

Kontakt

Žilina

Žilina

Objednať betón

Na objednanie betónu využite náš kontaktný formulár, alebo kontaktujte priamo nášho dispečera.
Ísť na formulár

Kontakty

Všetky kontakty

Betonáreň typu MERKO HBS 100 s overeným hodinovým výkonom 75 m3 čerstvého betónu, plne automatizovaná riadiacim systémom Asterix ATX 300. Možnosti dávkovania 6 frakcií kameniva, 2 druhy cementu, 1 Anhydrit, 1 popolček a 4 druhy prísad. Betonáreň je zateplená pre zimné obdobie a vybavená zariadením pre ohrev kameniva a zámesovej vody. Súčasťou betonárne je i recyklačné zariadenie pre spracovanie zbytkového betónu. Betonáreň vlastní certifikát systému managementu kvality pre výrobu a predaj betónových zmesí podľa ISO 9001:2015.

 

Na stiahnutie

Kontaktné formuláre

Kontakt

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Objednať betón

Na objednanie betónu využite náš kontaktný formulár, alebo kontaktujte priamo nášho dispečera.
Ísť na formulár

Kontakty

Všetky kontakty

Betonáreň typu MERKO HBS 50 s overeným hodinovým výkonom 42 m3 čerstvého betónu, plne automatizovaná riadiacim systémom Asterix ATX 300. Možnosti dávkovania 4 frakcie kameniva, 2 druhy cementu a 4 druhy prísad. Betonáreň vlastní certifikát systému managementu kvality pre výrobu a predaj betónových zmesí podľa ISO 9001:2015.

 

Na stiahnutie

Kontaktné formuláre

Kontakt