Skryvkové práce druhého jazera na štrkovni v Ducovom boli zahájené

Image for IMAG4915

Prvné jazero bolo za štyri roky už celkom vyťažené,  55 % tohoto materiálu bolo použitého v našich betonárňach nielen na Slovensku – v Hlohovci, Piešťanoch a Novom Meste nad Váhom, ale tiež v Starom Meste v Českej republike. Je teda potrebné pracovať aj napriek nepriazni počasia a pripraviť tak zásoby materiálu na tento rok, nielen pre naše betonárne, ale tiež pre zákazníkov.


Už vyťažené prvé jazero s umelo vytvoreným ostrovčekom.