Rodinný dom

Miesto
Banská Bystrica – Medený Hámor
Objem dodávky
600 m³
Rok
2014-2015
Pobočka
Rodinný dom 600m3