Rezidenčný komplex TRI VODY MALINOVO

Image for 20160909_135403

Na túto stavbu dodávame transportbetón z betonárne v Moste pri Bratislave a celkové množstvo bude dosahovať okolo 3.500 m3. V strede tohto bytového komplexu je aj samostatná stavba polyfunkčného objektu TRI VODY MALINOVO, ktorú realizuje spoločnosť TEXO group s.r.o. a odoberie od nás betónové zmesi v celkovom množstve asi 600 m3.