Prvý podzemný „KRUHÁČ“ na Slovensku

Kruháč

V minulosti sme mali postavené rôzne podchody pre automobilovú dopravu, ale nemali sme podzemný kruhový objazd. Už ho máme, ešte nie je v prevádzke, ale v tomto čase už je dostavaný.

Prvý podzemný kruhový objazd na Slovensku vznikol v rámci Stanice Nivy v Bratislave a my sme boli pri tom...

Objazd sa nachádza 13 metrov pod zemou, je široký 32 metrov a dobre osvetlený prirodzeným svetlom pomocou 6 m metrov širokého svetlíka.

„Kruháč“ nad sebou vytvoril priestor zeleň, chodníky a cyklotrasu.

Myslené bolo aj na zimnú sezónu a aby sa nám nešmýkalo, nájazdové rampy sú vyhrievané.

A na záver dajme do príbehu trochu technológie..

Vozovka samotného objazdu sa nachádzajú pod hladinou podzemnej vody a preto bolo potrebné navrhnutý betón C 30/37 – XC4, XD2, XF3 – Dmax22 – S3 ošetriť kryštalickou izoláciou.

Náš tip je použitie tekutej kryštalickej izolácie.

V kombinácii s cementom CEM III/A 42,5 N sa nám osvedčilo použitie tekutej kryštalickej izolácie dávkovanej čerpadlom na prísady priamo do miešačky. Práškovú formu bolo potrebné riediť, prácne dávkovať do domiešavača a navyše sa starať o likvidáciu obalov.

Ak budete niekedy prechádzať cez tento podzemný kruhový objazd a denné svetlo Vám bude svietiť na cestu, skontrolujte či sú steny stále suché.