Povinnosť nosiť rúško!

Roušky

Žiadame o dodržiavanie jednoduchého pravidla:

Vstup do areálu ktorejkoľvek prevádzky, administratívnej budovy a akýchkoľvek ďalších vnútorných aj vonkajších priestorov je povolený IBA so zakrytými ústami a nosom.
Platí pre všetkých zamestnancov, zákazníkov, návštevy a všetky ďalšie osoby pohybujúce sa v areáli firmy.

Ďakujeme za pochopenie.