Povinnosť nosiť respirátor!

Restpirátor

Žiadame o dodržiavanie jednoduchého pravidla:

Vstup do areálu ktorejkoľvek prevádzky, administratívnej budovy a akýchkoľvek ďalších vnútorných aj vonkajších priestorov je povolený iba s respirátorom.

Platí pre všetkých zamestnancov, zákazníkov, návštevy a všetky ďalšie osoby pohybujúce sa v areáli firmy.

Ďakujeme za pochopenie.