Polyfunkčný objekt

Miesto
Banská Bystrica – Radvaň
Odberateľ
SE SYSTEMS, s. r. o.
Objem dodávky
1 000 m³
Rok
2015-2016
Pobočka
Polyfunkčný objekt 3