Polyfunkčný dom Bratislava

Image for 20160517_093337

Skoordinovanie čerpania, dodávky betónov a usmerňovanie mixérov si bude vyžadovať precíznu prácu a koordináciu medzi stavbou a našimi skúsenými dispečermi na betonárni. V tomto týždni budeme počas jedného dňa voziť betón na základovú dosku o výmere 650 m3. Na celú stavbu by sme mali dodať 4.500 m3. Stavbu realizuje spoločnosť Ise, s.r.o.