Obytný súbor Zelené Grunty

Miesto
Košice
Odberateľ
HS HSV s.r.o., LK-PARTNER s.r.o.
Objem dodávky
9 600 m³
Rok
2020
Pobočka
Obytný súbor Zelené Grunty