INFORMÁCIE COVID-19

Covid line

Informácie o aktuálnych opatreniach v súvislosti s epidémiou COVID-19

Platné k dátumu 18.3.2020

Informácie budú aktualizované podľa jednotlivých nariadení štátu a stavu v jednotlivých regiónoch.

Vážení obchodní partneri,
spoločnosť ZAPA beton prijala opatrenia v súvislosti s aktuálnou situáciou v SR za účelom ochrany zdravia našich zamestnancov, ale aj obchodných partnerov. Tieto opatrenia platia pre aktuálne obdobie a môžu sa s ohľadom na vývoj celoštátnej i regionálnej situácie meniť.

18. marca 2020

Kancelárie všetkých oddelení sú pre verejnosť uzavreté. Komunikácia prebieha výhradne telefonicky a v on-line prostredí (email).

K dnešnému dňu sú všetky naše betonárne v prevádzke a naši dispečeri aj naďalej prijímajú vaše objednávky na dodávky betónu, ktoré aktívne vybavujú. Aktuálne informácie vždy nájdete na našich www stránkach, alebo môžete volať regionálnym obchodným zástupcom.

Aj v tejto dobe sme pripravení vám poskytnúť obchodný a informačno-technologický servis, ale vyzývame vás, aby ste obmedzili osobný kontakt s našimi zamestnancami a používali diaľkovú komunikáciu.

V rámci zaistenia zdravia našich zamestnancov v prevádzke rušíme maloobchodný predaj, tzn., betón radi vyrobíme a dodáme, ale uprednostňujeme zabezpečenie dodávok našou dopravou. V prípade vašej dopravy vyzývame k maximálnej ohľaduplnosti a rešpektu  odporúčania vlády vo veci  nosenia rúšok. Do areálu betonárne sa nesmie vstúpiť bez ochranných pomôcok - rúška, rukavice.

Na betonárni prosím dodržujte odstup ako od našich pracovníkov - 2m, tiež od iných zákazníkov. Uprednostňujeme pri podpise dodacích listov, aby každý použil svoje vlastnú pero a minimalizoval tak počet kontaktov s DL. Prosím nepoužívajte spoločnú toaletu. Z dôvodu foriem prenosu vírusu COVID 19 odporúčame tiež ochranné okuliare.

Rovnaké opatrenia platí aj pre miesta stavby. Prosím rešpektujme aktuálnu situáciu, chráňme seba i svoje okolie tým, že opatrenia zaistíme spoločne aj na stavbách. Držte prosím bezpečnú vzdialenosť medzi stavebníkmi a našimi vodičmi mixov a čerpadiel, kontakt obmedzte na minimum len pri odovzdávaní dodacích listov. Zaistite stavebníkom rúška a rukavice. V prípade, že vodič príde na stavbu, kde nebudú prijaté tieto opatrenia, má nariadenie z takej nezabezpečenej stavby odísť.  Následné  reklamácie a sťažnosti zo strany zákazníka a stavby nebudú akceptované.

Ďalej pozastavujeme odbery formou hotovostnej platby na betonárni, alebo vodičmi na stavbe. Na každej našej prevádzke sú platobné terminály. Prosíme, využite možnosť vystavenia zálohovej faktúry v prípade zmluvných podmienok s hotovostnou platbou. Tu len upresňujeme, že zálohová faktúra je vždy vystavená len pre jednu z našich prevádzok a pre lepšiu kontrolu čerpania zložených finančných prostriedkov je vhodné mať zálohovú faktúru  podľa jednotlivých stavieb. O zálohovú faktúru môžete požiadať  dispečera, fakturačné oddelenie alebo svojho obchodného zástupcu. Betón vždy bude vydaný vo chvíli, keď dispečer bude mať potvrdenie, že finančné prostriedky sú pripísané na našom účte.

--------------------------------------

Ďakujeme, že nepozývate na schôdzky kolegov s osobami v karanténe, s respiračnými ťažkosťami, či do rizikových miest. My dbáme na to, aby naši zamestnanci dodržiavali všetky nariadené obmedzenia.

Celý obchodný a technický tím má nepretržitý prístup k internetu, môžu poskytnúť poradenstvo na základe fotografií či videa.

Ďakujeme všetkým za pochopenie a prajeme veľa zdravia.

Marco Duranda
Generálny riaditeľ
ZAPA beton SK s.r.o.

 

Objednat beton

Vyberte nejbližší pobočku a odešlete objednávku

Objednat beton

Produkty a služby

Bežné betóny, špeciálne betóny, doprava a čerpanie, kamenivo

Viac