HELLA Kočovce

Image for 20160816_131329

Pilóty na tejto stavbe realizovala spoločnosť MODEST DELTA, s.r.o. a ostatné betonárske práce spoločnosť ANTA, Andrzej Arcimowicz, org. zložka. Spolu sme z betonárne v Novom Meste nad Váhom vyrobili a dodali na stavbu 1.600 m3 čerstvého betónu.