Centrum účtovníkov

Miesto
Banská Bystrica – Fončorda
Odberateľ
I.K.M. REALITY - STAVING
Objem dodávky
350 m³
Rok
2015
Pobočka
centrum účtovníkov 1