BILLA Malinovo

Image for 20160920_094904

Na stavbu tejto predajne a spevnené plochy (parkovisko, chodník) sa spotrebovalo niečo cez 700 m3 betónových zmesí. Stavbu realizovala spoločnosť HANT BA, a.s. a spevnené plochy pre nich robila spoločnosť CESTY NITRA, a.s. Dodávku betónov mala na starosť naša betonáreň priamo v Moste pri Bratislave.